Skontaktuj się z nami:

Wyślij nam wiadomość:

Blog

AUTOMATYZACJA ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH: CZYM JEST I JAKIE SĄ JEJ KORZYŚCI DLA PRZEMYSŁU

AUTOMATYZACJA ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH: CZYM JEST I JAKIE SĄ JEJ KORZYŚCI DLA PRZEMYSŁU

Rozwój Przemysłu 4.0 znacznie upowszechnił stosowanie przemysłowych systemów automatyki zrobotyzowanej, nawet w małych firmach.

Potrzeba zwiększenia wydajności produkcji i opracowania nowych ścieżek biznesowych sprawiła, że w sektorze przemysłowym roboty osiągnęły takie znaczenie, że prawie niemożliwe jest wyobrażenie sobie wykonywania niektórych prac bez ich pomocy.

W tym artykule Arcos przedstawia przegląd automatyzacji robotów przemysłowych i korzyści, jakie może ona przynieść Twojej firmie.

CZYM JEST AUTOMATYZACJA ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH?

Aby zrozumieć, czym jest i jak działa automatyka przemysłowa, konieczne jest oddzielne przeanalizowanie składających się na nią terminów.

Termin automatyka przemysłowa określa wykorzystanie technologii i systemów sterowania do inteligentnego zarządzania maszynami przemysłowymi i liniami produkcyjnymi. Automatyka przemysłowa dotyczy zatem kontroli procesów fizycznych: obejmuje wykorzystanie maszyn fizycznych i systemów sterowania do automatyzacji działań w ramach procesu przemysłowego.

Robotyka przemysłowa jest drugorzędną gałęzią automatyki przemysłowej i pomaga w produkcji w niektórych procesach, takich jak obróbka skrawaniem, gratowanie, szlifowanie, szlifowanie laserowe itp.

Robot to reprogramowalna, autonomiczna lub półautonomiczna maszyna wielofunkcyjna, zdolna do wykonywania szeregu zadań obok człowieka lub zamiast niego. Może wykonywać wyłącznie mechaniczne i powtarzalne zadania, zarządzać obiektami poprzez wcześniej zaprogramowane ruchy; lub może dostosować swoje zachowanie do otaczającego środowiska dzięki sztucznej inteligencji, która zbiera dane, przetwarza je i modyfikuje dane wejściowe do maszyny, optymalizując pracę.

Robotyzacja procesów to strategia automatyzacji, którą można zdefiniować jako zastosowanie technologii umożliwiających zarządzanie i kontrolę procesu, standaryzację przetwarzania i uzyskanie wzrostu produkcji, niższych kosztów, większej precyzji i niezawodności.

W związku z tym można stwierdzić, że robotyzacja przemysłowa obejmuje realizację prac przemysłowych poprzez wykorzystanie systemów automatycznych, robotów i systemu automatyzacji, który zastępuje człowieka na linii montażowej, wykonując zawsze tę samą pracę, w stałym i szybkim tempie.

Przedstawiono wiele obszarów zastosowań oraz obecny i przyszły rozwój tej technologii, a zwłaszcza wiele korzyści dla tych, którzy automatyzują procesy przemysłowe.

ROZWÓJ TECHNOLOGII PRZEMYSŁOWEJ AŻ DO ZAAWANSOWANYCH ROBOTÓW

Poziom wydajności i zaawansowanej technologii, na który można dziś liczyć, wynika z szeregu ewolucji, adaptacji i wdrożeń, które maszyny przemysłowe nabyły z biegiem czasu, aż do możliwości polegania na autonomicznych robotach 4.0.

Począwszy od pierwszej rewolucji przemysłowej około XVIII-XIX wieku, pierwsze maszyny zostały opracowane w celu ułatwienia niebezpiecznych operacji wykonywanych przez człowieka. Wraz z drugą rewolucją przemysłową, pojawienie się elektryczności wstrząsnęło sektorem przemysłowym, co nie tylko wprowadziło nowy sposób pracy zdefiniowany przez linię montażową, ale także zwiększyło tempo produkcji, czyniąc ją masową.

W drugiej połowie XX wieku rozpoczęła się automatyzacja niektórych procesów dzięki wprowadzeniu elektroniki i technologii informatycznych w miejscu pracy. Po raz pierwszy liczba operatorów obecnych w fabryce została zmniejszona, co sprzyja integracji i współpracy człowieka z maszyną.

Punkt zwrotny w sektorze przemysłowym nastąpił niedawno, wraz z pojawieniem się Big Data, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego: wszystkich technologii, które determinują autonomię maszyny w wykonywaniu pracy, bez potrzeby interwencji człowieka. Wynikające z tego korzyści są znaczące zarówno dla pracowników, jak i dla rozwoju firmy.

 

AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA: KORZYŚCI DLA FIRM?

 

Wdrożenie zautomatyzowanych, zrobotyzowanych procesów niesie ze sobą znaczne korzyści, a z pewnością należy je zidentyfikować w zakresie produktywności, spójności i wydajności:

  • Pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na czynności, które mają większy wpływ na działalność firmy.
  • Ruch szczególnie ciężkich lub toksycznych przedmiotów lub materiałów można powierzyć robotom i zautomatyzowanym procesom.
  • Roboty są umieszczane w środowiskach niebezpiecznych dla ludzi, na przykład unikając kontaktu elementów elektrycznych ze szkodliwymi materiałami.
  • Zmniejsza ryzyko niedopatrzeń i błędów. Powtarzalne czynności są wykonywane w ten sam sposób każdego dnia. Można mieć pewność, kiedy procesy, testy, aktualizacje i przepływy pracy będą miały miejsce, jak długo będą trwały i jak spójne będą ich wyniki.
  • Produktywność firmy wzrasta dzięki ciągłemu stosowaniu zrobotyzowanej automatyzacji, skracając czas produkcji.

 

JAKIE SĄ ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII ROBOTYKI PRZEMYSŁOWEJ?

Z pewnością mają one wiele zalet, ale w jakich procesach?

Roboty przemysłowe mogą być stosowane zarówno w sztywnych systemach automatyki, w których produkcja odbywa się seryjnie i ma stałą charakterystykę, jak i w elastycznych systemach automatyki, w których produkty są zmienne.

Oprócz możliwości transportowych, manipulacyjnych i pomiarowych robotów przemysłowych, najbardziej interesującym zastosowaniem jest z pewnością produkcja, w której materiał zmienia swoje pierwotne właściwości.

Arcos oferuje różne systemy automatyzacji, które można dostosować do wielu sektorów produkcj. Wieloletnie doświadczenie i rozwinięte specyficzne umiejętności, w połączeniu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, pozwalają Arcos oferować skuteczne rozwiązania, które dostosowują się do wszelkich potrzeb produkcyjnych.

Arcos zapewnia proste i wydajne rozwiązania dla wszystkich zastosowań, w których wymagana jest zautomatyzowana obróbka materiału, takich jak piaskowanie, gratowanie, polerowanie, cięcie, szlifowanie, szlifowanie laserowe i prasowanie.

Pomoc Arcos pozwala na tworzenie rozwiązań ad hoc w celu dostosowania tych procesów do różnych sektorów i produktów, takich jak produkcja tarcz sprzęgłowych, laserowe znakowanie luf strzelb, system wizyjny 2D do obróbki oprawek okularów, robotyzacja pras do formowania i wtrysku tworzyw sztucznych oraz wiele innych projektów zaprojektowanych specjalnie na potrzeby klientów.

STRATEGICZNE ZALETY INTEGRACJI ROBOTYKI I AUTOMATYZACJI W PROCESACH PRODUKCYJNYCH

ODRODZENIE PRODUKCJI WEWNĘTRZNEJ (RESHORING)

W konkurencyjnym kontekście, w którym firmy muszą stawić czoła konkurencji ze strony rynków o niższych kosztach pracy, robotyka staje się potężnym strategicznym sprzymierzeńcem. Rzeczywiście, zastosowanie robotów pozwala na znaczne obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności, umożliwiając firmom zrównoważone konkurowanie, zabezpieczanie zamówień o wyższej wartości i przywracanie wcześniej zlecanych na zewnątrz procesów we własnym zakresie.

ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ I RENTOWNOŚĆ

Wdrożenie robotów daje firmom możliwość znacznego zwiększenia tempa produkcji. Przekłada się to na optymalizację kosztów i ogólną poprawę rentowności procesów produkcyjnych. Lepsze warunki pracy dla pracowników i zapewnienie wysokiej jakości produkcji to wymierne rezultaty.

NOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Wprowadzenie robotów do produkcji odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy. Według szacunków Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR), wdrożenie ponad 3 milionów robotów w nadchodzących latach może wygenerować co najmniej 20 milionów nowych miejsc pracy. Wynika to z synergii między zmniejszonymi kosztami produkcji (umożliwiającymi firmom inwestowanie w zasoby ludzkie) a zwiększoną produktywnością i wydajnością, co prowadzi do większego zapotrzebowania na siłę roboczą, aby sprostać rosnącym zamówieniom.

WZMOCNIENIE UMIEJĘTNOŚCI POPRZEZ PRZEKWALIFIKOWANIE I SZKOLENIA

Robotyka nie tylko automatyzuje powtarzalne i niebezpieczne zadania, ale także wiąże się z redefinicją umiejętności wymaganych od pracowników. Nabycie nowych umiejętności, takich jak inżynieria, programowanie, zarządzanie sprzętem i konserwacja, umożliwia pracownikom dostęp do bardziej satysfakcjonujących ról o wysokiej wartości dodanej. Ten proces przekwalifikowania zwiększa wartość umiejętności personelu, poprawia siłę roboczą firmy i wzmacnia jej konkurencyjność na rynku.

CZEGO SPODZIEWAĆ SIĘ W PRZYSZŁOŚCI ROBOTYKI?

Perspektywy rozwoju robotyki przemysłowej w najbliższej przyszłości są ukierunkowane na synergiczne podejście, w którym konwergencja różnych technologii odgrywa kluczową rolę. Powszechne przyjęcie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i przetwarzania w chmurze, uznane za fundamentalne postępy w oprogramowaniu w ostatnich latach, łączy się z rozpowszechnianiem coraz bardziej zaawansowanych i autonomicznych form robotyki, takich jak coboty i AMR (autonomiczne roboty mobilne), nakreślając wysoce prawdopodobny kierunek zastosowań.

Te formy robotyki wykazują coraz większą zdolność do autonomicznego wykonywania z góry określonych zadań, jednocześnie ucząc się z otaczającego środowiska, dostosowując swoje parametry operacyjne w odpowiedzi na pojawiające się zmiany w procesie produkcyjnym.

Kluczowym czynnikiem w realizacji tych perspektyw jest ewolucja nowych i bardziej wydajnych metod przetwarzania Big Data, w celu rozszerzenia tych możliwości nawet na małe i średnie przedsiębiorstwa. Tylko dzięki pełnemu dostępowi do rozległych, dobrze ustrukturyzowanych i zweryfikowanych baz danych możliwe będzie opracowanie solidnych podstaw informacyjnych niezbędnych do pełnego uwzględnienia i wdrożenia tej obiecującej przyszłości robotyki w przemyśle.

PODSUMOWANIE

Przemysł 4.0 przenosi coraz więcej innowacji technologicznych do centrum procesów produkcyjnych, skutecznie wzbogacając umiejętności ludzi, którzy mają bliski kontakt z nowymi inteligentnymi systemami. Nie jest to kwestia innowacji robotycznych, które pasują indywidualnie do łańcucha produkcyjnego, ale zintegrowanej siły roboczej, która przyczynia się do wykładniczego zwiększenia wydajności i produktywności firm.

Arcos jest dowodem na to, że automatyzacja robotów przemysłowych może być idealnym rozwiązaniem pozwalającym na przyspieszenie innowacji w rzeczywistości produkcyjnej. Jeśli Ty również chcesz wprowadzić swoją firmę do przemysłu 4.0, skontaktuj się z nami, nasz zespół ekspertów będzie do Twojej pełnej dyspozycji.

Request info
×