ZROBOTYZOWANE SYSTEMY AUTOMATYZACJI

Dzięki rozwiązaniom Arcos w zakresie automatyzacji możliwe jest kontrolowanie, ulepszanie i optymalizowanie procesów produkcyjnych, czyniąc je bardziej wydajnymi i eliminując ręczną pracę operatora. Nasze rozwiązania pozwalają przyspieszyć innowacyjność ideałów produkcyjnych. Przemysł 4.0 to słowo klucz dla innowacji i rozwoju technologicznego.

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Systemy automatyki przemysłowej Arcos są wyrazem prostych, eleganckich i wydajnych rozwiązań, które demonstrują wysokie umiejętności rozwiązywania problemów przez naszych inżynierów.

Wieloletnie doświadczenie i rozwój konkretnych umiejętności, w połączeniu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, pozwala Arcos oferować skuteczne rozwiązania, które dostosowują się do wszelkich wymagań produkcyjnych. Oferowanie prostych i wysoce technologicznych rozwiązań jest kluczowym składnikiem umożliwiającym rozwój naszych klientów

 

Nasze rozwiązania automatyki przemysłowej są wyrazem wysokiej technologii i są wynikiem ciągłej pracy badawczo-rozwojowej. Pozwala to przyspieszyć innowacyjność produkcji.

STUDIA PRZYPADKÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZROBOTYZOWANY SYSTEM DO AUTOMATYCZNEGO ZAŁADUNKU CHŁODNIC ALUMINIOWYCH

Zrobotyzowany system umożliwia automatyczny załadunek różnych typów chłodnic aluminiowych. Odczytując kod QR, robot rozpoznaje model chłodnicy i automatycznie modyfikuje swoje ruchy

GRAWEROWANIE I ZNAKOWANIELASEROWE

Zrobotyzowany system Arcos zintegrował procesy produkcyjne z grawerowaniem laserowym i
znakowaniem grawerskim. W zależności od potrzeb produkcyjnych, faza laserowa może być skoncentrowana w zrobotyzowanej stacji lub zintegrowana z procesem produkcyjnym, zapewniając elastyczność naszych systemów.

STUDIUM PRZYPADKÓW GRAWEROWANIA I ZNAKOWANIA LASEROWEGO

ZROBOTYZOWANY SYSTEM DO LASEROWEGO ZNAKOWANIA LUF KARABINOWYCH

Ta zrobotyzowana komórka robocza automatyzuje fazę znakowania laserowego luf karabinów. Robot
antropomorficzny pobiera element, umieszcza go w obszarze znakowania, a następnie w obszarze wyładunku.

OBSŁUGA MASZYN

Zrobotyzowane systemy Arcos do obsługi maszyn umożliwiają automatyzację typowych procesów pras, gniazd roboczych i maszyn CNC, załadunku/rozładunku, paletyzacji i wielu innych zrobotyzowanych aplikacji, pozwalając wyeliminować potrzebę ręcznej pracy operatora.

STUDIUM PRZYPADKU OBSŁUGI MASZYN

ZROBOTYZOWANY SYSTEM OBSŁUGI PRAS DO FORMOWANIA WTRYSKOWEGO

Klient ten posiadał serię pras do tworzyw sztucznych i miał potrzebę usuwania wyprodukowanego materiału w nocy i w weekendy.
Stworzone przez nas rozwiązanie to zrobotyzowany system zamontowany na prowadnicy. D zięki ścisłej współpracy z firmami FANUC i SICK udało nam się stworzyć linię bez fizycznych barier bezpieczeństwa.

ZASTOSOWANIA ROBODRILL

Integracja i dostosowanie centrów roboczych CNC Fanuc Robodrill.
W oparciu o innowacyjne potrzeby swoich klientów Arcos przeanalizował i zrealizował liczne aplikacje z Robodrill zintegrowane z systemem produkcyjnym: zmodyfikował i wdrożył maszynę sterowaną numerycznie oraz zwiększył zakres jej zastosowania. Wśród wielu przypadków najbardziej udana jest integracja z systemem wizyjnym 2D/3D.

STUDIUM PRZYPADKÓW ROBODRILL

OBRÓBKA PODZESPOŁÓW SAMOCHODOWYCH ZA POMOCĄ MASZYNY ROBODRILL

Dwa centra Fanuc Robodrill są zintegrowane w zrobotyzowanym systemie do obróbki CNC komponentów samochodowych. System załadunku/rozładunku i podwójny zacisk specjalnie zaprojektowany do tego zastosowania zapewniają wysoką wydajność produkcji.

POPROŚ O KONSULTACJĘ DLA SWOJEGO PROJEKTU