MAMY ODPOWIEDŹ NA KAŻDE PYTANIE

Chcemy, aby proces tworzenia, testowania i instalowania naszych zrobotyzowanych systemów był jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały dla firm, które zdecydują się mieć nas po swojej stronie. Tak właśnie działa Arcos.

Na czym polegają testy w Arcos?

Po wyprodukowaniu maszyny, w siedzibie Arcos przeprowadzana jest faza testowa, zanim maszyna zostanie wysłana do klienta.  Podczas tej fazy klient może sprawdzić działanie maszyny podczas obróbki części, aby przekazać wszelkie informacje zwrotne. Dzięki temu można mieć pewność, że wszystko działa idealnie, bez najmniejszych zakłóceń.

Jakie są harmonogramy testowania?

Czas i tryb testowania zmienia się w zależności od potrzeb indywidualnego klienta. Możliwe jest testowanie maszyny przez godzinę, tak długo, jak to konieczne, aby zobaczyć jej cykl w warunkach produkcyjnych lub tak długo, jak to konieczne, aby przetworzyć całkowitą liczbę części.  

Ten krok pozwala zrozumieć, czy maszyna spełnia wymagania i charakterystykę, które zostały początkowo zdefiniowane przez firmę.

Kto uczestniczy w testowaniu?

Zaleca się, aby w testowaniu uczestniczyli kierownik projektu klienta, operator i kierownik ds. jakości.

Moja firma nie wie, jak zarządzać robotem. Jakie umiejętności są potrzebne? Jak je zdobyć?

Niezwykle istotne jest, aby każda firma wyznaczyła osobę odpowiedzialną za obsługę nowej technologii Arcos na pełen etat. Aby to zrobić, można skorzystać z profesjonalnego szkolenia, które obejmuje kilka kroków:

  • Nawet przed gotowością maszyny, ta osoba może zdobyć wiedzę programistyczną poprzez kursy Fanuc, które najlepiej wprowadzą w świat robotów.
  • Przed przystąpieniem do testów wyznaczona osoba odpowiedzialna za obsługę maszyny może pogłębić swoją wiedzę na temat robotów poprzez jedno- lub dwutygodniowe szkolenie w siedzibie Arcos. Tutaj zostaną wyjaśnione zasady działania maszyny i programowania, ze szczególnym uwzględnieniem jej instalacji.
  • Podczas fazy instalacji szczegółowo omówione zostaną dalsze aspekty.

Co dzieje się po zakończeniu fazy testowania?

Maszyna zostaje dostarczona do klienta, aby rozpocząć fazę instalacji na miejscu docelowym. Technicy Arcos, razem z operatorem firmy, kończą instalację, udzielając bardziej szczegółowych informacji niż podczas dotychczasowych szkoleń. W ten sposób wizyta u klienta będzie miała jeszcze większą wartość.

Czy testowanie może być przeprowadzone na miejscu klienta?

Faza testowania została specjalnie zaprojektowana do przeprowadzania jej zarówno w siedzibie Arcos, jak i na miejscu klienta. Pozwala to na większą kontrolę nad maszyną, umożliwiając naprawę ewentualnych problemów. Po zakończeniu fazy testów w Arcos, maszyna jest demontowana i ponownie instalowana przez klienta, a wszystkie testy są certyfikowane.

Co się dzieje po zakończeniu testowania i instalacji, jeśli potrzebuję skontaktować się z Arcos?

Od pierwszego kontaktu z Arcos, firma otrzymuje dwie osoby kontaktowe, które będą śledzić cały okres eksploatacji maszyny. Mechanik i programista, z którymi można się bezpośrednio skontaktować w celu uzyskania natychmiastowego i dostosowanego do potrzeb wsparcia. 

Każdy system jest wyposażony w zdalne połączenie, aby uzyskać dostęp do robota i naprawić wszelkiego rodzaju usterki elektryczne nawet zdalnie. W przypadku usterek mechanicznych technicy Arcos będą interweniować bezpośrednio.