Skontaktuj się z nami:

Wyślij nam wiadomość:

Blog

KORZYŚCI ROBOTYKI W OPIECE ZDROWOTNEJ: JAK EWOLUUJE TEN SEKTOR

KORZYŚCI ROBOTYKI W OPIECE ZDROWOTNEJ: JAK EWOLUUJE TEN SEKTOR

Branża medyczna w pełni skorzystała z korzyści i innowacji zapewnianych przez technologię. W rzeczywistości, w dziedzinie medycyny roboty umożliwiły poprawę sposobu wykonywania codziennych zadań i operacji, a także sposób wytwarzania narzędzi i wyposażenia dla lekarzy i pacjentów.

Jakie są korzyści z robotyki w opiece zdrowotnej i jakie technologie je umożliwiają? Omawiamy je poniżej, przedstawiając konkretny przykład systemów robotycznych opracowanych przez Arcos i przeznaczonych dla branży medycznej.

Pierwsze zastosowania robotów w dziedzinie medycyny sięgają lat 80., kiedy wczesne prototypowe ramiona robotyczne pomagały personelowi medycznemu w operacjach chirurgicznych. Szybki rozwój technologiczny, jaki nastąpił w tych latach, nadejście sztucznej inteligencji i coraz bardziej szczegółowa analiza danych pozwoliły od tamtego czasu na przekształcenie i ewolucję zdolności robotów, wykorzystując je w coraz bardziej zróżnicowany sposób.

W rzeczywistości roboty w dziedzinie medycyny spełniają głównie dwie funkcje.

OPERACJA Z UŻYCIEM ROBOTA

Robotyka jest wykorzystywana w celu wsparcia operacji małoinwazyjnych: robot jest sterowany przez komputer, aby asystować lekarzowi w określonych procedurach chirurgicznych. Jakie są korzyści?

Ze względu na swoją zręczność i mały rozmiar roboty są w stanie pracować w bardzo małych przestrzeniach ciała, zazwyczaj dostępnych poprzez otwartą operację. Jednak dzięki chirurgii za pomocą robota nacięcie jest mniejsze, co ogranicza ryzyko infekcji i odczuwanego bólu, co prowadzi do mniejszej i mniej widocznej blizny. Ponadto okres hospitalizacji jest krótszy ze względu na krótszy czas rekonwalescencji w porównaniu z operacją otwartą.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW ROBOTYCZNYCH

Robotyka jest wykorzystywana w celu wspierania automatyzacji: zarówno w laboratoriach badawczych, aby przyspieszyć powtarzalne ręczne zadania, jak i w środowiskach opieki zdrowotnej jako konkretne wsparcie dla zadań i obowiązków zwykle wykonywanych przez lekarzy i pielęgniarki.

Jeśli chodzi o automatyzację, robotyka jest również wykorzystywana do lepszej pracy i udoskonalania narzędzi przeznaczonych dla tej wrażliwej dziedziny.  W rzeczywistości medycyna wymaga narzędzi, które są wolne od niedoskonałości, niezwykle niezawodne i bezpieczne. Aby zapewnić tak wysoki poziom jakości, wykończenie powierzchni powierza się zaawansowanym systemom technologicznym.  Aby zapewnić tak wysoki poziom jakości, wykończenie powierzchni jest powierzane zaawansowanym systemom technologicznym.

KORZYŚCI ROBOTYKI W OPIECE ZDROWOTNEJ

Tak szybki postęp robotyki w tym obszarze był z pewnością wspomagany przez konkretne i rewolucyjne korzyści, które natychmiast dostrzeżono.  

W chirurgii zapewniła większą widoczność operacji, lepsze procesy i niespotykaną precyzję.

Procesy kliniczne zostały uproszczone. Składanie zamówień, śledzenie stanu zapasów czy dezynfekcja i przygotowanie pokoi dla pacjentów to tylko kilka przykładów rutynowych zadań, które zostały powierzone robotom, ułatwiając pracę personelowi, który może lepiej poświęcić się pacjentom.

Środowisko pracy jest bezpieczniejsze: trudne, powtarzalne i ryzykowne operacje dla personelu mogą być wykonywane bardzo łatwo i szybko przez roboty.

W obróbce narzędzi systemy robotyczne pozwalają zwiększyć liczbę części obrabianych do perfekcji, zmniejszając czas i koszty procesów produkcyjnych. Jakość gotowej części zostaje zachowana przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności: precyzja robotów umożliwia ograniczenie ryzyka błędu, a tym samym marnowania materiału, a także uniknięcie alienującej i niebezpiecznej pracy dla operatorów.

SYSTEMY ARCOS W MEDYCYNIE

Od ponad kilkunastu lat Arcos zaangażowany jest w tworzenie systemów automatyzacji robotycznej przeznaczonych do wykańczania powierzchni różnych materiałów, dla różnych i zróżnicowanych dziedzin. W obszarze opieki zdrowotnej komórki robotyczne opracowane przez Arcos pozwalają na najlepsze zdefiniowanie powierzchni narzędzi przeznaczonych dla tego sektora. W rzeczywistości narzędzia używane w medycynie muszą spełniać wysokie standardy jakościowe: zdrowie i bezpieczeństwo ludzi zależą od ich używania.

Dzięki odnowionym współpracom z firmami działającymi w branży medycznej, Arcos był w stanie udoskonalić i specjalizować się w dostarczaniu technologii do szlifowania medycznego, ale także do cięcia, polerowania i wielu innych procesów wykończeniowych.

Zrobotyzowany system do wykańczania odtworzonych protez kostnych ze stali nierdzewnej i tytanu można zobaczyć tutaj.

PODSUMOWANIE

Korzyści z zastosowania robotyki w opiece zdrowotnej są teraz dobrze ugruntowane i zrewolucjonizowały sposób, w jaki operujemy i zarządzamy procesami w delikatnym świecie medycznym. Dzięki robotom chirurgia małoinwazyjna stała się bardziej efektywna, tak samo jak wszystkie rutynowe czynności, które stały się częścią świata automatyzacji. Arcos jest niewątpliwie protagonistą w tej dziedzinie dzięki zrobotyzowanym systemom dedykowanym do wykańczania powierzchni narzędzi przeznaczonych do zastosowań medycznych.

Czy chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z nami: technik z zespołu Arcos odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Request info
×