Skontaktuj się z nami:

Wyślij nam wiadomość:

Blog

ZROBOTYZOWANA AUTOMATYZACJA PRODUKCJI: POZNAJ WSZYSTKIE KORZYŚCI JUŻ TERAZ

ZROBOTYZOWANA AUTOMATYZACJA PRODUKCJI: POZNAJ WSZYSTKIE KORZYŚCI JUŻ TERAZ

Celem każdej firmy jest poprawa linii produkcyjnych, zwiększenie produktywności i redukcja odpadów bez ograniczania końcowej jakości produktu. Właśnie aby osiągnąć taki poziom wydajności, coraz więcej firm wprowadza automatyzację robotyczną w produkcji.

Jakie są główne korzyści robotyki przemysłowej i jak nadążyć za najnowszymi innowacjami oraz wdrożyć je w swojej firmie? Oto przegląd, z kilkoma konkretnymi przykładami z wieloletniego doświadczenia Arcos.

Mówiąc o automatyzacji robotycznej, mamy na myśli wykorzystanie technologii robotycznych do automatycznego wykonywania zadań, które wcześniej wykonywali ludzie lub mechanizmy.

Automatyzacja w produkcji może być wprowadzana za pomocą różnych technologii, często łączonych: od autonomicznych robotów i sztucznej inteligencji, po narzędzia takie jak kamery wysokiej prędkości do wykrywania błędów w produktach.

Każda firma może podejmować różne decyzje w zależności od rodzaju inwestycji, jaką zamierza zrobić: można wprowadzić pojedynczego robota zdolnego do wykonywania określonego procesu lub uczynić zakład bardziej wydajnym poprzez całkowitą automatyzację linii produkcyjnej.

DLACZEGO WARTO WPROWADZIĆ AUTOMATYZACJĘ ROBOTYCZNĄ?

Zastosowanie automatyzacji robotycznej odpowiada na potrzebę, którą obecnie odczuwa większość firm produkcyjnych: zwiększenie produktywności i efektywności, ale bez wpływu na zdrowie operatorów i zapewnienie spokojnego i bezpiecznego środowiska pracy.

To właśnie dzięki systemom robotycznym procesy produkcyjne stają się płynniejsze, dokładniejsze i bardziej niezawodne. Dla człowieka naturalne jest, że poziom koncentracji i jasności umysłu podczas wykonywania zadania z czasem maleje. Roboty natomiast utrzymują tę samą prędkość i efektywność niezależnie od czasu ich użycia, bez żadnych spowolnień.

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI?

Korzyści z integracji tej technologii są niezwykle korzystne.

Roboty są w stanie pracować bez przerw: nie potrzebują przerw i pracują stale, osiągając nawet 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia. Już ten aspekt pozwala zrozumieć, jak znacznie może wzrosnąć produktywność, nie wpływając w żaden sposób na zdrowie pracowników. Dzięki specjalnemu szkoleniu, operatorzy wcześniej zatrudnieni do pracy manualnej będą mogli kontrolować postępy pracy i efektywność robotów bez zagrożenia dla swojego zdrowia i bez wykonywania czasami alienujących czynności.

Kolejną zaletą automatyzacji robotycznej jest zwiększone bezpieczeństwo w miejscu pracy. Operator nie będzie już musiał wykonywać męczących, powtarzalnych i niebezpiecznych zadań: jego praca będzie polegała na kontroli stanu aktywności i jakości pracy wykonywanej przez zrobotyzowany system.

Roboty są również w stanie utrzymać ten sam rytm i jakość produkcji w czasie, zapewniając wyższą wydajność na jednostkę czasu. Oznacza to, że więcej produktów zostanie przetworzonych, ale w krótszym czasie produkcji niż wymaga to przetwarzanie ręczne.

KILKA KONKRETNYCH PRZYKŁADÓW WYDAJNOŚCI

Ze względu na swoje niezliczone zalety, zastosowanie zrobotyzowanej automatyzacji w produkcji rozprzestrzeniło się również szeroko w obszarze wykańczania powierzchni. W rzeczywistości zrobotyzowane systemy wykończeniowe są wykorzystywane we wszystkich operacjach obróbki skrawaniem obejmujących zautomatyzowane wykańczanie:

Dla każdego rodzaju obróbki można znaleźć główne studia przypadków systemów wykonanych przez Arcos dla różnych firm i obszarów zastosowań. Aby zademonstrować zaangażowanie Arcos w automatykę przemysłową i oferowanie intuicyjnych, eleganckich i niezwykle wydajnych technologii, przyjrzyjmy się dwóm przykładom.

PIERWSZY PRZYKŁAD: PRODUKCJA TARCZ SPRZĘGŁOWYCH

Ten film pokazuje system robotyczny wykonany dla firmy produkującej tarcze cierne, która potrzebowała ograniczyć ogromne straty czasu spowodowane ręcznym wykonywaniem niektórych zadań.

Tarcze były produkowane poprzez przyklejanie metalowej tarczy do już wykrojonego materiału ciernego. Po tej operacji, wykonywanej ręcznie, tarcza była poddawana etapowi gratowania.

Dzięki zakładowi Arcos, materiał cierny jest teraz wykrawany bezpośrednio na tarczy, co zapewnia znaczne oszczędności czasu bez żadnej dalszej obróbki lub interwencji personelu.

DRUGI PRZYKŁAD: AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE CHŁODNIC ALUMINIOWYCH 

W tym przypadku proces ładowania aluminiowych chłodnic został usprawniony poprzez wprowadzenie kodu QR: robot odczytuje kod, rozpoznaje model chłodnicy i automatycznie modyfikuje chwyt i rozładunek części. Ponownie, oszczędności czasu zostały w dużej mierze zapewnione dzięki szybszemu i płynniejszemu procesowi ładowania.

PODSUMOWANIE

Dzięki „rewolucji Przemysłu 4.0”, która już od lat jest szeroko rozpowszechniona w firmach produkcyjnych i wytwórczych, istnieje wystarczająco dużo danych, aby pokazać, w jaki sposób nowe technologie i zrobotyzowana automatyzacja mogą zwiększyć konkurencyjność i wydajność firm. 

Współpraca i współdziałanie zasobów ludzkich i robotycznych w ramach łańcucha produkcyjnego pozwala na skrócenie czasu cyklu i kosztów produkcji poprzez zwiększoną dostępność operacyjną, poprawę efektywności i spójną jakość produktu. 

Arcos od lat oferuje zrobotyzowane rozwiązania wykończeniowe przydatne dla firm produkcyjnych.  Chcesz dowiedzieć się więcej?  Skontaktuj się z nami: zespół Arcos będzie do Twojej dyspozycji.

Request info
×