Skontaktuj się z nami:

Wyślij nam wiadomość:

Blog

MASZYNY PRZEMYSŁU 4.0: WYMAGANIA I BODŹCE DO TRANSFORMACJI

MASZYNY PRZEMYSŁU 4.0: WYMAGANIA I BODŹCE DO TRANSFORMACJI

Przemysł 4.0 to koncepcja, która od kilku lat rewolucjonizuje sektory przemysłowe na całym świecie, wprowadzając nowy paradygmat produkcji oparty na automatyzacji, wzajemnych połączeniach i wykorzystaniu danych.  

W tym artykule wyjaśnimy, co konkretnie oznacza termin „Przemysł 4.0”, a także jakie są zachęty do przejścia na ten nowy model produkcji, wymagania maszyn 4.0 oraz podstawowy wkład oferowany przez Arcos w prowadzenie firm przez tę transformację. 

CO OZNACZA PRZEMYSŁ 4.0?

Przemysł 4.0 reprezentuje czwartą rewolucję przemysłową, która głównie charakteryzuje się całkowitą integracją fizycznych i cyfrowych systemów produkcyjnych.

Oznacza to, że firmy zaczęły używać wysoko zautomatyzowanych maszyn i systemów, które mogą komunikować się ze sobą oraz są wyposażone w system centralny, aby poprawić efektywność, jakość i elastyczność produkcji. Wszystko to przekłada się na inteligentne maszyny zdolne do samooptymalizacji.

JAKIE SĄ BODŹCE DO PRZEJŚCIA NA PRZEMYSŁ 4.0?

Przejście na Przemysł 4.0 jest wspierane przez różne zachęty na szczeblu rządowym.  Zachęty te raóżnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują ulgi podatkowe, finansowanie, ulgi podatkowe i programy wsparcia szkoleniowego. Głównym celem tych zachęt jest stymulowanie wdrażania zaawansowanych technologii i poprawa konkurencyjności przemysłu krajowego.  

W przypadku Włoch, Ustawa Budżetowa na rok 2023 (Ustawa nr 197/2022) potwierdziła zaangażowanie obecnej legislatury we wspieranie Planu Przejścia 4.0 poprzez refinansowanie szeregu środków.  Środki te, mające na celu ułatwienie transformacji technologicznej i cyfrowej przedsiębiorstw, zostały przedłużone do 31 grudnia 2025 r.,  a w niektórych przypadkach do 30 czerwca 2026 r.

Wśród tych środków głównym instrumentem bodźca jest kredyt podatkowy dla inwestycji w środki trwałe. Stawka od 2023 do 2025 roku dla materialnych środków trwałych 4.0 wynosi 20% dla inwestycji do 2,5 miliona euro, 10% dla inwestycji między 2,5 a 10 milionów euro oraz 5% dla inwestycji między 10 a 20 milionów euro. Z kolei dla niematerialnych dóbr kapitałowych 4.0 stawka wynosi 15% dla inwestycji do 1 mln EUR w 2024 r. i 10% dla inwestycji do 1 mln EUR w 2025 r.

JAKIE SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZACHĘT?

Aby kwalifikować się do zachęt związanych z Przemysłem 4.0, a w szczególności do ulgi podatkowej 4.0, firmy muszą spełniać określone wymagania, w tym  

 • Czas nabycia: Aby zakwalifikować się do ulgi podatkowej, istotne jest, aby zamówienie na nabycie środków trwałych zostało zaakceptowane przez sprzedawcę w ciągu roku referencyjnego. Ponadto wymagane jest dokonanie płatności w wysokości co najmniej 20% kosztów nabycia w określonych terminach. -Inwestycja w technologię: Firmy muszą udowodnić, że zainwestowały w zaawansowane maszyny i technologie wspierające Przemysł 4.0.
 • Planowanie strategiczne: Często wymaga się przedstawienia planu strategicznego, który pokazuje, jak firma zamierza wdrożyć Przemysł 4.0 i jakich korzyści się z tego spodziewa. 
 • Szkolenie pracowników: Szkolenie pracowników jest często wymagane, ponieważ kluczowe jest posiadanie wykwalifikowanej kadry do obsługi nowych technologii. 
 • Zgodność z przepisami: Firmy muszą przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów i standardów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych. 
 • Terminy: Terminy uzyskania ulgi podatkowej różnią się w zależności od roku inwestycji, z różnymi okresami stosowania korzyści do 2026 roku.

CO SPRAWIA, ŻE MASZYNA STAJE SIĘ KAPITAŁEM TRWAŁYM 4.0?

Maszyna może być uznawana za kapitał trwały 4.0, gdy spełnia następujące wymagania:

 

 • Konstrukcja sieciowa: Maszyna potrafi łączyć się z siecią lub systemem komunikacyjnym, umożliwiając przesyłanie danych w czasie rzeczywistym między samą maszyną, innymi maszynami a systemami firmy.
 • Czujniki i monitoring: Jest wyposażona w czujniki, które zbierają dane dotyczące jej wydajności, stanu pracy i otoczenia.
 • Zaawansowana automatyzacja: Maszyna jest w stanie wykonywać zadania autonomicznie lub półautonomicznie, adaptując się do warunków w czasie rzeczywistym bez ciągłego nadzoru.
 • Digitalizacja procesów: Przyczynia się do digitalizacji procesów produkcyjnych, umożliwiając stworzenie „inteligentnej fabryki”, w której procesy są monitorowane i zarządzane cyfrowo.
 • Bezpieczeństwo: Jest zaprojektowana z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa, aby zapobiegać wypadkom i chronić pracowników.
 • Efektywność energetyczna: Jest zaprojektowana w celu zwiększenia efektywności energetycznej, co przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych.

WKŁAD ARCOS W PRZEJŚCIE NA PRZEMYSŁ 4.0

Arcos to wiodący producent systemów robotycznych dla Przemysłu 4.0. Dzięki ogromnemu doświadczeniu zgromadzonemu od momentu powstania, nasz zespół jest w stanie zaoferować firmom pełną gamę maszyn i usług wspierających przejście do Przemysłu 4.0. 

Usługi oferowane przez Arcos obejmują:

 • Doradztwo: Zapewniamy spersonalizowane doradztwo, aby pomóc firmom zidentyfikować najlepsze rozwiązania dla ich konkretnych potrzeb.
 • Dostarczanie zaawansowanych maszyn: Oferujemy szeroki zakres inteligentnych, połączonych maszyn zaprojektowanych w celu poprawy efektywności i jakości produkcji.
 • Szkolenia: Oferujemy programy szkoleniowe, aby zapewnić, że personel firmy jest odpowiednio przygotowany do obsługi nowych technologii.
 • Wsparcie techniczne: Zapewniamy ciągłe wsparcie techniczne, aby upewnić się, że maszyny funkcjonują poprawnie.

PODSUMOWANIE

Przemysł 4.0 stanowi znaczący punkt zwrotny w przemyśle, oferując wielkie możliwości poprawy efektywności i konkurencyjności. Zachęty rządowe sprawiają, że ta transformacja jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla firm, a przy wsparciu ekspertów takich jak Arcos można skutecznie i pomyślnie stawić czoła temu wyzwaniu Skontaktuj się z nami!

POPROŚ O KONSULTACJĘ DLA SWOJEGO PROJEKTU AUTOMATYZACJI

  Request info
  ×