Skontaktuj się z nami:

Wyślij nam wiadomość:

Blog

CZYM JEST AUTOMATYZACJA PRZEMYSŁOWA I JAKIE PRZYNOSI KORZYŚCI

CZYM JEST AUTOMATYZACJA PRZEMYSŁOWA I JAKIE PRZYNOSI KORZYŚCI

Dzisiaj automatyzacja przemysłowa stanowi fundamentalny rozdział w ewolucji i innowacjach przedsiębiorstw. Wykorzystując najnowocześniejszą technologię, liderzy branży, tak jak Arcos, zobowiązują się do tworzenia systemów robotycznych do polerowania, szlifowania, usuwania zadziorów i wykańczania na połysk, dostarczając rozwiązań, które nie tylko optymalizują czas produkcji, ale także zwiększają efektywność i jakość.

W tym artykule pokażemy, czym jest automatyzacja przemysłowa i jakie korzyści może przynieść firmom. Zapraszamy do lektury!

CZYM JEST AUTOMATYZACJA PRZEMYSŁOWA?

Automatyzacja przemysłowa odnosi się do wykorzystania systemów sterowanych komputerowo i technologii informatycznej do zarządzania maszynami i procesami produkcyjnymi. To rewolucyjne podejście technologiczne pozwala firmom na automatyzację zadań, które wcześniej wymagały ingerencji ludzkiej, znacznie poprawiając efektywność, precyzję i powtarzalność operacji.

Głównym celem automatyzacji jest właśnie zwiększenie produktywności i zmniejszenie kosztów operacyjnych.

PRZEMYSŁ 4.0 I AUTOMATYZACJA PRZEMYSŁOWA: BLISKO ZWIĄZANE I NIEROZDZIELNE POJĘCIA

Przemysł 4.0 i automatyzacja przemysłowa to ściśle powiązane koncepcje, które są fundamentalne dla siebie nawzajem. Automatyzacja przekształca maszyny w autonomiczne jednostki, otwierając drogę do Przemysłu 4.0, który jest ewolucją w kierunku bardziej inteligentnej i bardziej połączonej produkcji. Razem tworzą filary rewolucji w nowoczesnej produkcji, w której automatyzacja, wywodząca się z wykorzystania maszyn do powtarzalnych zadań, położyła podwaliny pod zaawansowane i synergiczne środowisko produkcyjne. 

Dziś Przemysł 4.0 jest gorącym tematem i jest promowany, również na szczeblu rządowym, przez Plan Przejścia 4.0. W tym celu przygotowaliśmy artykuł, w którym można dowiedzieć się, jakie zachęty są przewidziane i jak z nich skorzystać.

JAKIE SĄ ZALETY AUTOMATYZACJI PRZEMYSŁOWEJ?

Automatyzacja przemysłowa przyniosła wiele usprawnień w branżach, które ją wdrożyły, w szczególności:

  • Zwiększona produktywność: systemy robotyczne mogą pracować 24 godziny na dobę, co zmniejsza przestoje i zwiększa tempo produkcji. Umożliwia to szybszą reakcję na zapotrzebowanie rynku.
  • Zmniejszone koszty operacyjne: zmniejszenie zapotrzebowania na pracę manualną przy powtarzalnych lub niebezpiecznych zadaniach nie tylko obniża koszty osobowe, ale także redukuje ryzyko błędów ludzkich, które mogą prowadzić do marnowania materiałów lub konieczności reprodukcji.
  • Poprawa jakości i bezpieczeństwa: maszyny robotyczne są zaprojektowane do wykonywania zadań z ekstremalną precyzją, co zmniejsza ryzyko wystąpienia wad.

AUTOMATYZACJA PRZEMYSŁOWA: PRZYSZŁOŚĆ PRODUKCJI Z ARCOS

Integracja automatyzacji w procesy produkcyjne to nie tylko kwestia efektywności i redukcji kosztów; jest to również krok w kierunku przyszłości produkcji. Wdrożenie zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i robotyka, otwiera nowe możliwości innowacji produktowych i personalizacji, umożliwiając firmom spełnianie coraz bardziej specyficznych potrzeb konsumentów.

Maszyny robotyczne Arcos są wzorem najnowocześniejszej technologii. Nasze komórki do polerowania i gratowania są tego jasnym przykładem: ich technologia wspiera różne operacje obróbcze, od montażu, przez obsługę obiektów, po kontrolę jakości, wszystko wykonywane w pełni autonomicznie. Ponadto są one wyposażone w system nadzoru rozwinięty za pomocą LabWindows/CVI dla aplikacji inżynierskich.

Siłą Arcos jest oferowanie wysoce dostosowanych systemów robotycznych: w ten sposób automatyzacja przemysłowa jest wprowadzana do każdego biznesu, przynosząc wynikające z tego korzyści, takie jak skrócenie czasu produkcji. Na przykład, obrotowy stół CNC Arcos ma zdolność do jednoczesnej obróbki kilku części, co prowadzi do znacznej oszczędności czasu w cyklu produkcyjnym.

Dodatkowo, systemy robotyczne Arcos zapewniają wysoki stopień elastyczności, czyli zdolność do dostosowania się do różnych operacji obróbczych. Na przykład zrobotyzowane wyspy są w stanie wykonywać różnorodne operacje, od obsługi obiektów, montażu, po kontrolę jakości.

PODSUMOWANIE

Każdego dnia w Arcos wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszego zespołu inżynierów do projektowania coraz bardziej zaawansowanych i dostosowanych do potrzeb klientów systemów.

Automatyzacja jest teraz koniecznością dla tych, którzy chcą nadążyć za konkurencją i w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez nowoczesne technologie.

Skontaktuj się z nami , aby uzyskać poradę dostosowaną do Twoich potrzeb i pozostać konkurencyjnym na stale zmieniającym się rynku!

POPROŚ O KONSULTACJĘ DLA SWOJEGO PROJEKTU AUTOMATYZACJI

    Leave a comment

    Request info
    ×