Skontaktuj się z nami:

Wyślij nam wiadomość:

Blog

ZAUTOMATYZOWANE WYKOŃCZENIE: WPŁYW ROBOTYKI NA PRZEMYSŁ | ARCOS

ZAUTOMATYZOWANE WYKOŃCZENIE: WPŁYW ROBOTYKI NA PRZEMYSŁ | ARCOS

Wpływ robotyki i rewolucji technologicznej w sektorze przemysłowym rozpoczął debatę na temat skutków czwartej rewolucji przemysłowej: zjawisko to znajduje odzwierciedlenie w hiperautomatyzacji i hiperłączności opartej na sztucznej inteligencji (AI), big data, robotyce, Internecie rzeczy (IoT), w pełni zautomatyzowanej i połączonej fabryce.

Rosnąca obecność robotów w produkcji, kluczowych elementów przemysłu 4.0, przyczyniła się do generowania zainteresowania i fascynacji wokół zmian cyfrowych, które zachodzą w produkcji i przetwarzaniu dedykowanym do finiszowania powierzchni. Rosnące zainteresowanie, a także dystopijne perspektywy, to zbiorowe wyobrażenie wokół obecności robotów w codziennej produkcji. Aby to wyjaśnić, w tym artykule Arcos zapewnia przydatny przegląd, aby zrozumieć wpływ robotyki w zautomatyzowanym sektorze wykończeniowym.

WPŁYW CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ

Kontekst, w którym przemysł 4.0 wpływa na sektor produkcji, nie dotyczy tylko przemysłu wytwórczego, ale obejmuje trzy główne powiązane obszary. Po pierwsze, wprowadzenie robotów w sektorze produkcji i wykończenia ma wpływ na umiejętności pracowników, co oznacza, że powtarzalne, niebezpieczne i niezbyt stymulujące zadania zostaną powierzone zautomatyzowanym towarzyszom, podczas gdy pracownik będzie poświęcał się nadzorowi lub działaniom o większej specjalizacji. Na poziomie zarządzania wymagane są umiejętności ogólne, a na poziomie operacyjnym większą uwagę zwraca się na umiejętności miękkie, szkolenie i pracę zespołową.

Po drugie, ten wpływ dotyczy również świata pracy: z treningu pracowników i zapotrzebowania na bardziej wyspecjalizowane figury rodzą się nowe role, nowe zawody i nowe rynki pracy.

Ostatni obszar zaangażowany w tę rewolucję to niewątpliwie obszar instytucji, które muszą dostosować regulacje i ścieżki edukacyjne, aby istniały wszystkie warunki dla zwiększenia produktywności i poziomów wzrostu, a także wyższej autonomii pracowników.

Zgodnie ze studium “Wpływ robotów na produktywność, zatrudnienie i miejsca pracy” przeprowadzonym przez IFR – Międzynarodową Federację Robotyki, konieczne jest uwzględnienie, jak wpływ automatyzacji stanowi korzystną odpowiedź, która pozwala firmom pozostać stale konkurencyjnymi. W miarę wzrostu produktywności wzrasta również zatrudnienie. Przykładem są sektory motoryzacyjny, metalurgiczny i elektroniczny, które w USA, według badania, reprezentują sektory z najwyższym wskaźnikiem automatyzacji, a w których pracownicy są o około 20% lepiej wykwalifikowani, a liczba operatorów ogólnych podwoiła się, ciesząc się rosnącymi trendami nowych zatrudnień.

WPŁYW PRZEMYSŁU 4.0

W przeciwieństwie do tego, co sugeruje zbiorowa wyobraźnia, automatyzacja robotów ma bezpośredni wpływ na jakość pracy: czynności, w których roboty są najczęściej wykorzystywane i w których działają z większą wydajnością, to te charakteryzujące się wysoką powtarzalnością, precyzją i doskonałą replikowalnością. Wiąże się to z redystrybucją zadań, w których operatorzy mogą zastosować stymulujące umiejętności, takie jak rozwiązywanie problemów i kreatywność.

Obszar zastosowań, w którym automatyzacja zrobotyzowana została szeroko rozpowszechniona, dotyczy wykańczania powierzchni. Korzyści dotyczą nie tylko łańcucha produkcyjnego, który odnotowuje wzrost ilości dziennej produkcji, jakości produkowanych elementów i redukcji odpadów, ale także zdrowia operatorów przypisanych do tego procesu. W rzeczywistości narzędzia używane do wykańczania powierzchni niosą ze sobą dość powszechne i częste czynniki ryzyka: zespół cieśni nadgarstka, niewłaściwe postawy, które z czasem mogą powodować poważne uszkodzenia postawy i kontakt z toksycznym pyłem.

Zautomatyzowana obróbka wykończeniowa pozwala zmniejszyć ryzyko dla zdrowia operatorów, którzy byliby zatrudnieni przy bezpieczniejszych zadaniach, takich jak nadzór i interpretacja sytuacji, niezbędne do określenia jakości obróbki.

PODSUMOWANIE

Wpływ robotyki na sektor przemysłowy jest z pewnością szeroki i przytłaczający, ale przynosi liczne korzyści dla przemysłu i pracowników.

Arcos opracował systemy zdolne do przeprowadzania wszelkiego rodzaju wykańczania powierzchni w precyzyjny i zautomatyzowany sposób, stając się liderem w produkcji systemów zrobotyzowanych i automatycznych maszyn do polerowania, szlifowania, usuwania zadziorów, satynowania i wiele więcej. Niezawodność, wszechstronność i dostosowanie, które charakteryzują systemy Arcos, sprawiają, że są one najlepszą odpowiedzią na wszelkie problemy z wykańczaniem i potrzeby produkcyjne.

Świadomy wpływu rewolucji przemysłowej na umiejętności pracowników, Arcos oferuje wszechstronną pomoc i szkolenia dostosowane do wiedzy technicznej, aby zapewnić doskonałe rezultaty z wykorzystania automatycznych systemów Arcos.

Arcos zawsze stoi po stronie firm i oferuje całe swoje doświadczenie na rzecz tych, którzy chcą zwiększyć wydajność swojego biznesu. Jeśli również chcesz być częścią przemysłu 4.0, skontaktuj z nami: zespół Arcos jest Twojej dyspozycji.

Request info
×